skip to main content
logo: click for home page
Licencirani kreditni posrednik od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske

besplatan INFO telefon:
0800 44 64

Besplatna procjena i izračun kreditne sposobnosti Prijava ovdje

Gotovinski krediti

Gotovinski ili nenamjenski kredit, kao što mu i sam naziv govori, podrazumijeva kredit koji se isplaćuje u gotovini ili na tekući račun klijenta, bez posebne namjene, odnosno s namjenom koju odredi sam korisnik kredita. S gotovinskim kreditom moguće je refinancirati ili prijevremeno zatvoriti sve vrste kredita (stambeni, hipotekarni, auto kredit ili bilo koji drugi kredit). 

Većina gotovinskih kredita osigurana je nekim od instrumenata osiguranja (jamac, depozit, mješovita polica osiguranja života s obročnim plaćanjem, riziko polica osiguranja života s jednokratnim plaćanjem, tzv. CPI ili CPU premijama osiguranja) ili kombinacijama nekih od navedenih sredstava osiguranja. 

Neka od navedenih sredstava osiguranja ulaze, dok druga ne ulaze u izračun efektivne kamatne stope (EKS). Većinu premija osiguranja moguće je isplatiti iz kredita, a kod nekih banaka moguće je i troškove ovjere dokumentacije kod javnog bilježnika isplatiti iz kredita. 

Ročnost, odnosno trajanje gotovinskih kredita je od 1 - 12 godina. Starosna dob korisnika kredita u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta je najviše 78 godina. Visina kredita može iznositi od najmanje 1.000 € do najviše 30.000 €. Navedeni iznosi mogu se realizirati samo na temelju kreditne sposobnosti, uz prethodno navedene elemente osiguranja. 

Iznosi iznad 30.000 € kao dodatno jamstvo trebaju imati nekretninu u nekom od traženih omjera (1:2, 1:1:5, itd.). Gotovinski krediti uz hipoteku mogu iznositi najviše 150.000 €, ukoliko se uzmu na vremenski rok do 20 godina. 

Ovo su osnovne informacije o gotovinskim kreditima. Radi lakšeg snalaženja, na našim smo stranicama pokušali podijeliti kredite prema namjeni, s ciljem da ih što više približimo korisnicima i omogućimo im da na najjednostavniji način odaberu model koji im najviše odgovara...

 Za konkretne rate i izračune efektivne kamatne stope javite se našim kreditnim savjetnicima...


Kontakt

Estera Ulaganja d.o.o.

Nemčićeva 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01/6999-444 

Fax: 01/6999-445

E-mail: info@estera-ulaganja.hr
 

Newsletter

Želite li primati naše promotivne ponude i edukativne materijale?

Društvene mrežeGoogle+

Kontaktirajte nas na besplatni INFO telefon 0800 44 64