skip to main content
logo: click for home page
Licencirani kreditni posrednik od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske

besplatan INFO telefon:
0800 44 64

Besplatna procjena i izračun kreditne sposobnosti Prijava ovdje

KREDIT S FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

Kredit sa fiksnom kamatnom stopom namijenjen je klijentima koji žele eliminirati rizike financijskog tržišta i cijelo vrijeme otplate kredita imati istu kamatnu stopu. Ukoliko se kredit ugovori u kunama tada je moguće cijelo vrijeme otplate kredita imati istu ratu. Moguće ga je podići na rok do 10 god. pa samom tom činjenicom najčešće može neku postojeću obvezu (koja je recimo preuzeta na rok od 8 godina) reprogramirati da smanji postojeću ratu kredita.


FIKSNI U KUNAMA
- visina kredita od 7.500 kn do 220.000 kn 
- trajanje kredita: od 3 do 10 godina 
- kamatna stopa:6,99 % (eks* 7,24%) 

Primjeri:
a) rok otplate   36 mj.  iznos kredita     7.500 kn rata    231,54 kn ukupan povrat   8.335,53 kn(*eks 7,24%)
b) rok otplate   60 mj.  iznos kredita   75.000 kn rata 1.484,74 kn ukupan povrat  89.084,23 kn(*eks 7,24%)
c) rok otplate 120 mj.  iznos kredita 220.000 kn rata 2553,25 kn ukupan povrat 306.390,27 kn(*eks 7,24%)

 

- refinanciranje postojećih obveza 
(dozvoljen minus po tekućem računu, kartice, potrošački i gotovin. krediti) 


- trošak obrade kredita:bez naknade ili 1,3% max 1000,00 kn  ovisno o statusu klijenta

(*eks je izračunat prema gore navedenim uvjetima) 

FIKSNI U EUR
- visina kredita od 1.000 € do 30.000 € 
- trajanje kredita: od 3 do 10 godina 
- kamatna stopa: 6,40 % (EKS* 6,61%)

Primjeri:
a) rok otplate   36 mj.  iznos kredita    5.000 € rata     153,02 €  ukupan povrat   5.508,60 € (*eks 6,40%)
b) rok otplate   120 mj.  iznos kredita  10.000 € rata  113,04 €  ukupan povrat  13.564,77 € (*eks 6,40%)
c) rok otplate 120 mj.  iznos kredita  30.000 € rata  339,12 €  ukupan povrat  40.694,33 € (*eks 6,61%)

- refinanciranje postojećih obveza 
(dozvoljen minus po tekućem računu, kartice, potrošački i gotovin. krediti) 

- trošak obrade kredita: bez naknade ili 1,3% max 1000,00 kn  ovisno od statusu klijenta                                                         

- na našim stranicama nalazi se ažurna tečajna lista HNB za izračun kredita u kunama

Za konkretne rate i izračune efektivne kamatne stope javite se našim kreditnim savjetnicima...


Kontakt

Estera Ulaganja d.o.o.

Nemčićeva 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01/6999-444 

Fax: 01/6999-445

E-mail: info@estera-ulaganja.hr
 

Newsletter

Želite li primati naše promotivne ponude i edukativne materijale?

Društvene mrežeGoogle+

Kontaktirajte nas na besplatni INFO telefon 0800 44 64